Category Hírek

Az Eurosped Zrt. az országban elsők között kapta meg az egyedi garanciajegy forgalmazási jogát (TC32), melyet valamennyi irodában értékesít, továbbá 2012 óta rendelkezik TC33biztosíték nyújtás alóli mentességi engedéllyel, így az Egységes Árutovábbítási Eljárás során EU-országokba és a Tranzit Egyezményhez csatlakozott többi, összesen 29 országba tud biztosítékot nyújtani a szállított vámárura partnereinek. Közreműködést kínálunk az Európai Unió illetve harmadik országok között mozgó áruk vámjogi- és adójogi szempontból történő szabad forgalomba bocsátása; áruk újra behozatala egyidejűleg vámjogi- és adójogi szempontból történő szabad forgalomba bocsátása; végleges-, ideiglenes kivitel passzív feldolgozási eljárás keretében normál, illetve egyszerűsített eljárásban.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *